sette

Sepet

GİZLİLİK ANLAŞMASI

Gizlilik anlaşması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

https://sette.com.tr/ (“Sette”)’e aktarılan kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel bilgiler aşağıda verilmiştir. Sette, Kanun No. 6698 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için aşağıdaki açıklamalar müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır. Set, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açıklama metnini mevcut mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde dilediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) Sette’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanımına ilişkin çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. İlk etapta KVKK ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin esaslar belirlendi. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir hüküm yer almaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri ile kişisel verilerin korunması için bazı durumlarda cezai yaptırımlar öngörülmektedir.

Öte yandan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri toplamamız ve kullanmamız gerekmektedir.

2) Sette kişisel verileri toplamak için hangi yöntemleri kullanıyor?

https://sette.com.tr/ web sitesi veya mobil uygulamalarından işlem yapan müşterilerimizin vermiş olduğu veriler, müşterilerimizin rızası ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Sette tarafından işlenmektedir.

Sette’ye ait olan https://sette.com.tr/ sitesi çerez kullanan bir sitedir. kurabiye; Kullanılan cihazın internet tarayıcısında veya sabit diskinde saklanarak cihazın algılanmasını sağlayan, çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan bir dosyadır.

https://sette.com.tr/ ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, sitede gezinmek kaydıyla gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli bir şekilde saklayacaktır. bu Kişisel Verilerin Korunması Beyannamesi’nde belirtilen kapsam ve amaçlar dışında kullanılmaz. gizleyecek.

https://sette.com.tr/ çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya tercihlerinizin bir özetini oluşturmak için üçüncü taraf kaynaklar aracılığıyla topladığı bilgileri saklayın. https://sette.com.tr/’nin size özel promosyonlar, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunması, web sitesi veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; tarama bilgilerinizi ve/veya sitedeki kullanım geçmişinizi izleyebilir.

https://sette.com.tr/ sitede sizden toplanan bilgileri çevrimiçi ve çevrimdışı bilgi gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü şahıslar gibi diğer kaynaklardan gelen bilgilerle birlikte kullanabilir.

3) Web Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılır?

Sette’nin sahibi olduğu https://sette.com.tr/ web sitesi çerez kullanan bir sitedir. kurabiye; Kullanılan cihazın internet tarayıcısında veya sabit diskinde saklanarak cihazın algılanmasını sağlayan, çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan bir dosyadır.

https://sette.com.tr/ çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya tercihlerinizin bir özetini oluşturmak için üçüncü taraf kaynaklar aracılığıyla topladığı bilgileri saklayın.

Sitelerimizde, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere iki tür çerez kullanıyoruz. Oturum tanımlama bilgileri geçici tanımlama bilgileridir ve yalnızca siz tarayıcınızı kapatana kadar geçerlidir. Kalıcı tanımlama bilgileri, siz onları silene veya süreleri bitene kadar sabit sürücünüzde kalır (çerezlerin cihazınızda ne kadar süre kalacağı, tanımlama bilgilerinin “ömrüne” bağlıdır).

https://sette.com.tr/ çerezleri; Yaptığınız seçimleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım, şifrenizi kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzu her zaman açık tutan, böylece sizi her ziyaretinizde birden fazla şifre girme zahmetinden kurtaran çerezler ile siteye sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. /mobil uygulama.

https://sette.com.tr/ web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesinde/mobil uygulamada hangi içerikleri görüntülediğiniz de dahil olmak üzere web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı ve web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için , ziyaretinizin süresi gibi. için kullanır.

https://sette.com.tr/ web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya web sitesinin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunmak için “reklam teknolojisini” kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunmak için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalara yaptığınız önceki ziyaretleriniz hakkındaki bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi için tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Sette ayrıca Google, Inc. Google Analytics tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır, çerezleri kullanarak kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil siteyi nasıl kullandığını istatistiksel bilgiler/raporlar ile analiz eder. Google Analytics’in kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (devre dışı bırakma seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edin: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/#infocollect

4) Sette’nin kişisel verileri hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Sette, mevzuatın izin verdiği hallerde ve ölçülerde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, ifşa edebilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

alışveriş yapanın/alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin internet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden teyit edilmesi,

iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdetmiş olduğumuz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeleri hakkında müşterilerimizle iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak,

İşleme esas olacak tüm kayıt ve belgeleri elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamda düzenlemek,

Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında akdetmiş olduğumuz sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek,

Kamu güvenliği ile ilgili konularda kamu görevlilerine talep üzerine ve mevzuata uygun olarak bilgi verebilmek,

müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak, ilgilerini çekebilecek ürünlerimiz hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek, “müşterilerimizin menfaatlerini dikkate alarak”, kampanyalar iletmek,

Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitelerinden ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanımak ve müşteri ortam analizlerinde kullanmak, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, sözleşmeli olarak elektronik ve/veya fiziki ortamlarda anketler düzenlemek. kurumlar,

Anlaşmalı olduğumuz kurum ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize önerilerde bulunabilmek, hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek,

Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanmak,

5) Sette kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Sette ile paylaşılan kişisel veriler Sette’nin gözetim ve kontrolü altındadır. Sette, veri sorumlusu olarak yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak sorumluluğunu üstlenir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliği konusunda uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak periyodik olarak sızma testleri gerçekleştirilmekte olup, veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bildiririz.

6) Set kişisel verilerimizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşımı müşterilerin rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterilerimizin rızası olmadan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Ancak yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olarak kişisel veriler mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel veriler, taahhüt ettiğimiz hizmetlerin verilebilmesi ve verilen hizmetlerin kalitesinin kontrol edilebilmesi için anlaşmalı üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli teknik ve hukuki tedbirler alınmaktadır. Ancak, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikaları nedeniyle üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Sette sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz https://sette.com.tr/ hissedarları, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, yurtiçi ile paylaşılmaktadır. /bulutta veri depolama hizmeti aldığımız yabancı kişi ve kurumlarla ve ticari olarak müşterilerimizle. Elektronik mesaj gönderimi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışı kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi, anlaşmalı olduğumuz bankalar ve çeşitli yurt içi ve yurt dışı acenteler, reklam şirketleri ve anket şirketleri ile diğer yurt içi/yabancı üçüncü şahıslar ile sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çeşitli pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

7) Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişisel verileriniz;
  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. işlenmişse bilgi talep etme,

  3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

8) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar https://sette.com.tr/’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişiklikler olması durumunda sayfamızda bu bilgileri yeni mevzuata uygun olarak güncelleyeceğimizi ve kolayca takip edebileceğinizi bildirmek isteriz. bu sayfadaki güncellemeler herhangi bir zamanda.

9) Verilerin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca https://sette.com.tr/ kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda https://sette.com.tr/’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin https://sette.com ile doğru ve güncel verileri paylaşmaları gerekmektedir. tr/. Verilerinizin herhangi bir şekilde değiştirilmesi durumunda aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

10) Sette’ye kişisel verilerinizle ilgili bir soru sormak ister misiniz?

Kişisel veri saklama ve imha politikamız var. Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@sette.com.tr e-posta adresinden bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

© 2022 SETTE - Tüm Hakları Saklıdır.