Sette

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİ VE ONAY FORMU

Değerli Müşterilerimiz, Sette Kuyumculuk İth. İhr. İhr. San. ve Tic. Ltd. Sti. (Sette) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda işlenme amaçları, hukuki sebepleri, toplama yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla, ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişiler ile şirketimiz ile ilgili tüm kişilere ait her türlü kişisel veri, mevzuata uygun olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve KVKK kapsamında size tanınan haklar konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu olarak www.sette.com.tr (“Web Sitesi”) internet sitemiz, mağazalarımız ve diğer kanallarımız vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve açıklanan çerçevede KVKK’da; KVKK’da sayılan diğer şekillerde kaydedilebilir, saklanabilir, muhafaza edilebilir, güncellenebilir, yeniden düzenlenebilir, mevzuatın izin verdiği hallerde ve ölçülerde üçüncü kişilere açıklanabilir, aktarılabilir, aktarılabilir, paylaşılabilir, sınıflandırılabilir, anonim hale getirilebilir ve işlenebilir.

Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, sistemimiz kapsamında bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yukarıda sayılan işlenmesi, aktarılması, paylaşılması ve sair işlemlere açıkça muvafakat etmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Müşterilerimizi daha yakından tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak,

Müşterilerimizle iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak,

Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi faaliyet ve süreçlerinin işletilmesi,

Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklifler sunmak,

Ürün ve hizmetlerimizden memnuniyeti ölçmek,

Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak,

Başta tele satış faaliyetleri olmak üzere diğer satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik özel reklam, kampanya, avantaj ve diğer faydaların sunulması, hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılmasına/geliştirilmesine yönelik uygulamalar müşterilerimize sunulmaktadır. ,

Satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik analiz, profilleme çalışmaları,

Web sitemizdeki onay kutusu aracılığıyla onay vermeniz halinde size ticari elektronik iletiler göndermek.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen meşru amaçlar doğrultusunda, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ile 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere diğer mevzuatların gerektirdiği sürelere uygun olarak işlenecektir. ortadan kaldırılmaz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ancak sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen yöntemlerle;

Elektronik veya fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

Üyelik veya giriş sırasında web sitelerimize giriş yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

Bizimle iletişime geçmek için doldurduğunuz web sitelerimizde veya üçüncü taraf web sitelerinde bulunan iletişim formları,

Online alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler, mobil uygulamalarımız,

Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ve firmamıza göndermiş olduğunuz e-mail, faks ve mektuplar,

Şirketimiz adına veri işleyen veya üyelik programı sürecinin herhangi bir aşamasında şirketimize destek olan üçüncü kişi şirket(ler)i,

Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dahil müşteri hizmetleri kanallarımız,

Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

Pazar araştırma şirketleri ve şirketleri ile müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik programlar,

Üyelik sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

Bayilerimiz, gelecekte bayiliklerimiz ve diğer satış ağımız.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK ve yürürlükteki mevzuat uyarınca ancak sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabilecek olup; Verdiğimiz hizmetin amaçları doğrultusunda aşağıdaki kişilere devredilebilir;

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, performans yardımcılarımız, bayilerimiz ve taşeronlarımız ile,

Kullandığımız bilgi teknolojileri nedeniyle yurt içinde veya yurt dışında yerleşik sunucular, bu sunucu desteğini sağlayan firmalar ve fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yerli/yabancı kişi ve kurumlar,

Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçüm ve profilleme desteği veren, sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken satış ve pazarlama alanlarında destek sağlayan firmalar,

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK 11. Maddede Sıralanan Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,

Amaç, süre ve meşruiyet esasları dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi hâlinde aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması hâlinde bu sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve dolayısıyla zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılmasına ilişkin talebinizi, Başvuru Sahibi’nin kişisel başvurusu ile, Noter kanalıyla, Elektronik Sözleşme’de tanımlanan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvuru Sahibinin 5070 Sayılı İmza Kanunu. Şirketimizin e-posta adresine göndererek Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Sette Kuyumculuk İth. Ihr. İhr. San. ve Tic. Ltd. Sti.

E-posta Adresi: info@sette.com.tr

*Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan şu andan itibaren yararlanamayacağınızı belirtmek isteriz. ilgili tarih.

**Yukarıdaki bilgilendirme metnini www.sette.com.tr üzerinden Sette Üyelik sistemine üyelik sözleşmesini onaylayarak veya mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile elektronik ortamda paylaşarak okuduğumu ve anladığımı, KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtilen yöntemler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmasına ve işlenmesine, yukarıda belirtilen yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasına açık muvafakatimi verdiğimi, belirtilen amaçlar çerçevesinde yurt dışına aktarılacak/paylaşılacaktır.

TİCARİ ELEKTRONİK MESAJ ONAYI:

Sette olarak ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçları ile haberdar edebilmek için iletişim izninizi rica ediyoruz.

Yukarıdaki bilgileri okudum ve anladım, geçmişte paylaştığım ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerim Sette tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle diğer benzer menfaatleri benimle paylaşabilirsiniz. www.sette.com.tr üzerinden yaptığım üyelik başvurusu ile veya mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşarak elektronik ortamda iletişime geçilmesine açık muvafakatimi veriyorum.

MERSİS No: 0764034914500014

Ticaret Ünvanı: Sette Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

© 2022 SETTE - Tüm Hakları Saklıdır.