Cayma Hakkı

CAYMA HAKKI

Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya www.sette.com.tr sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin, Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir.

Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı’ya Cayma Hakkı kullanımı bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde göndermekle yükümlüdür.

Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici’den kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketici’ye aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürün bedeli Tüketici’ye iade edilir.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan 29188 Remi Gazete numaralı ‘’Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15. Maddesi 1. Fıkrası a bendi uyarınca fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere (külçe,ziynet altın ve gümüş kategorisindeki tüm ürünler vb) ile Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, indirimli ürünler ve fırsat/kampanya ürünlerinde tüketici cayma hakkını kullanamaz.